پرسفون

آزمون پرسفون

آزمون پرسفون
آزمون پرسفون

آزمون پرسفون

1-نمی دانم در زندگی چه می خواهم و هدف مشخصی در زندگی ندارم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

2-احساس بی حوصلگی، خستگی و بی حالی می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

3-از این که دیگران کارهای من را انجام بدهند و بجای من تصمیم گیری کنند احساس سبکی و راحتی می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

4-درانجام تصمیم هایم معمولا تردید و دودلی دارم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

5-از این که برای انجام دادن کاری به دیگران تعهد بدهم برایم سخت است.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

6-دوست دارم کارهایم را دیگران انجام دهند و مسایلم را حل کنند خوشحال می شوم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

7-انتظار دترم دیگران از من حمایت کنند.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

8-درایت مالی ضعیفی دارم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

9-دیگران می گویند لوس و خودخواه هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

10-از این که همیشه توسط دیگران تایید شوم برایم خیلی مهم است و اگر نشوم ناراحت می شوم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

به کاملا درست4، به نسبتا درست3، کمی درست2، اصلا درست1

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *