برون گرا- حسی - فکری- داوری کننده

برون گرا حسی فکری داوری کننده

برون گرای حسی فکری داوری کننده
برون گرای حسی فکری داوری کننده

برون گرای حسی فکری داوری کننده فردی است که منطقی ، عمل گرا و سازمان دهنده است که بر واقعیات متمرکز و نتیجه محور است این تیپ مسولیت پذیر و نظامند است . او مصمم و با پشتکار تا حصول نتیجه می باشد .

او فردی است که در اجرای نقشه ها و برنامه ها قدرتمند بوده و در سازماندهی امور با در نظر گرفتن کلیه جزئیات و در چارچوب قوانین متبحر هستند. به سرعت اقدام به پیاده سازی تصمیمات کرده و افراد و پروژه ها را برای انجام کارها سازماندهی می کنند .

آنها کارها را با انرژی برنامه ریزی و سازماندهی می کنند به گونه ی که به سرانجام برسد . همچنین این اشخاص، رفتاری مسؤولانه دارند، هشیار و متعهدند و نسبت به تعهدات خود از پایبندی فراوان برخوردارند. آنها دوستدار ساختار هستند، جزئیات را به خاطر می سپرند و آنها را سازماندهی می کنند.

این تیپ شخصیتی برای رسیدن به موقع به برنامه هایش تلاش می کند و کارهایش را با کارایی هر چه بیشتر انجام می دهد. به چنین افرادی به راحتی برای سپردن پروژه های بزرگ می شود اعتماد کرد .

تفکر برون ریز به آنها کمک می کند که آزدانه هر چیزی که با استاندارهایش همخوانی نداشته باشد را نقد کند . آنها وقتی می خواهند معیارهای خود را به دیگران تحمیل کنند، دیکتاتور به نظر می رسند. اگر این اشخاص بکوشند که انعطاف بیشتری داشته باشند، از این روحیه نجات پیدا می کنند.

این افراد براساس اصول خود رفتاری سرسختانه در پیش می گیرند و بر روی این اصول پافشاری می کنند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *