تحلیل خواب

تحلیل خواب

تحلی خواب

تحلیل خواب

محمدخرسندی

رویا جزو شخصی ترین تجربیات انسان است.این اوست و نه شخص دیگری که به جای او خواب می بیند.رویا پیام ناخوداگاه است که ما در شب دریافت می کنیم.هر رویا،واحد روانی ویژه ای است.به نظر می رسد که رویا،شناختی بینهایت وسیع از همه وقایع و همه امکانات دارد.گویی صادره از مرکزی است که می تواند نزدیکترین و همچنین دورترین حقایق بشری را شامل می شود(اپلی،ترجمه دل آرا قهرمان1395).وقتی خواب می بینیم می توان گفت رویا زبان ناخوداگاه است که پیامهای خود را به صورت مستقیم نمی تواند به خوداگاه ما منقل کند از همین پیام ناخوداگاه در رویا به شکل نمادین منتقل می شود.

پس مهم ترین مساله این اسن که رمزهای درون رویا رمزگشایی شود.گشودن این رمزها فقط توسط کسانی که در تعبیر رویا متخصص هستند امکان پذیر است.از همین رو کشف پیام خواب کمک قابل توجهی در شناخت روانی فرد و نیز پیش بینی کننده روان فرد است.توجه به خواب و رویا وثبت ان اولین وظیفه رویا بین است تا جزییات به مرور زمان از ذهن رویا بین پاک نشود.خواب و رویا در دو سطح ناخوداگاه شخصی و ناخوداگاه جمعی قابل بررسی و تحلیل است.

کسی که تحلیل خواب می کند باید به نمادها و مفاهیم عمیق یونگی مسلط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *