محمد خرسندی

محمد خرسندی روانشناس، دارای ارشد روانشناسی بالینی و در مرحله دکتری تخصصی روانشناسی می باشد. روان تحلیلگر به روش پرفسور کارل گوستاو یونگ است که به ریشه های مشکلات و شناخت کهن الگوهای فردی می پردازد . وی همچنین نویسنده و مولانا پژوه به روش روانشناسی یو نگی است و دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 1413406 است .

 • محمد خرسندی روانشناس ، مشاور و درمانگر مرکز مشاوره و روانشناسی گروه همراه
 • روان شناس و روان تحلیل گر به روش پرفسور کارل گوستاو یونگ
 • ارشد روانشناسی بالینی و در مقطع دکتری روانشناسی
 • عضو سازمان مشاوره و روانشناسی و دارای پروانه از این سازمان می باشد . شماره پروانه وی در سازمان1413406 می باشد .
 • عضو انجمن روانشناسی آمریکاAPA ، انجمن روانشناسی آمریکا مهم ترین و معتبرترین نهاد صنفی روانشناسی در جهان است . شماره عضویت وی در این انجمنC2204318174 می باشد .
 • محمد خرسندی روانشناس و عضو انجمن روانشناسی اتحادیه اروپا
 • محمد خرسندی به عنوان یک روانشناس یو نگی حدود دو سال است که به عضویت انجمن یونگ ونکوور کانادا در آمده است ، که این عضویت باعث شده تا از آخرین اطلاعات درباره حوزه روان تحلیلی یو نگی قرار بگیرد .
 • عضو مرکز مطالعات کاربردی یونگ (CAJS)
 • روانشناس ،مشاور و کو چینگ گروه روانشناسی همراه تهران
 • درمان اضطراب و افسردگی به روش کهن الگو ها
 • مدرس کارگاه های شخصیت شنا سی، سفر قهرمانی، ساختار روان و عقده های
 • روشی که استفاده می کند باعث می شود تا فرد کهن الگوهای خود را بشنا سد و سپس آنها را در فرد به تعادل برساند.
 • وی حدود دو سال است که در شهر ونکوور کانادا مدرس دوره های شخصیت شنا سی است.
 • محمد خرسندی روانشناس برای اولین بار برای رشد کهن الگوهای روان(انواع زنان و انواع مردان)کتابی به همین منظور تالیف کرده است.
 • وی دارای حدود 10 عنوان کتاب و صدها مقاله در حوزه روانشناسی و ادبیات است ، که برخی از این کتابها در سایت موجود است .
 • در حال حاضر شخصیت شنا سی به روش کهن الگوهای یونگ را برای خود شنا سی دارد .
 • زوج درمان گر
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره فردی
 • متخصص توسعه فردی

راه‌های ارتباطی با محمد خرسندی

گفتگو با دکتر محمد خرسندی روانکاو درباره کهن الگو ها و گسست نسلی 2

گفتگو با دکتر محمد خرسندی روانکاو درباره کهن الگو ها و گسست نسلی