روابط بین فردی

مهارتهای روابط بین فردی

مهارتهای روابط بین فردی

مهارتهای روابط بین فردی رفتارها و تاکتیک هایی هستند که فرد برای تعامل موثر با دیگران به کار می گیرد.

افراد در مواجهه با دیگران، چه در محل کار، چه در موقعیت های اجتماعی و چه در خانواده، همیشه از مهارت های بین فردی استفاده می کنند.

مهارتهای روابط بین فردی از راه های ارتباط و گوش دادن تا نگرش و تنبیه متغیر است. برخی از افراد با مهارت های بین فردی خوب متولد می شوند، اما همه می توانند آنها را یاد بگیرند، توسعه دهند و بهبود بخشند.

ابراز قدردانی، حل و فصل اختلافات و خوب گوش دادن همگی مهارت های بین فردی هستند که ارزش تمرین دارند.

این مهارت ها اغلب به عنوان مهارت های مردمی، مهارت های اجتماعی یا هوش اجتماعی نامیده می شود.

آنها شامل خواندن سیگنال هایی هستند که دیگران ارسال می کنند و به طور دقیق آنها را تفسیر می کنند تا پاسخ های مؤثری را شکل دهند.

افراد مهارت های بین فردی خود را همیشه به سادگی از طریق تعامل با دیگران نشان می دهند. هر کسی یک سبک شخصی و یک سبک بین فردی دارد.

برخی از افراد در استفاده از مهارت های بین فردی برای نتایج خاص و دلخواه موفق تر از دیگران هستند. مهارت های بین فردی ممکن است تا حدی بر اساس شخصیت و غریزه باشد.

در حالی که مهارت های بین فردی را می توان توسعه داد، نمی توان آنها را صرفاً از یک کتاب درسی آموخت.

تلاش برای مهارت آموزی

The Importance of Interpersonal Skills in the Workplace

برای برخی از افراد، باید آنها را تمرین کنند، روزانه استفاده کنند، مشاهده کنند و سپس اصلاح کنند.

یعنی ممکن است این مهارت ها به طور طبیعی برای افراد خاصی به وجود بیاید، اما دیگران باید در پرورش آنها تلاش کنند.

این تزکیه اغلب از طریق تعامل مداوم با افراد دیگر اتفاق می افتد. انسان ها موجودات اجتماعی هستند که در اجتماعات کاری، مدرسه و بازی ما شرکت می کنند.

ما در انزوا زندگی نمی کنیم، بنابراین مهارت های بین فردی برای کمک به عملکرد و موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای بسیار مهم است.

ما هنگام تعامل و برقراری ارتباط با دیگران از مهارت های بین فردی برای کمک به شروع، ایجاد و تداوم روابط استفاده می کنیم.

چنین مهارت هایی ما را قادر می سازد تا به طور موثر با دیگران تعامل داشته باشیم، چه در محل کار، چه در مدرسه و چه به صورت روزانه.

برخی از این مهارتها که لازم است یاد بگیریم:

ارتباط، یکدلی، هوش هیجانی، حل تعارض، مذاکره، استماع، نگرش مثبت، کار گروهی، همکاری، رهبری، شبکه سازی، میانجیگری، اقناع و انگیزه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *