محمد خرسندی

ارشد روانشناسی بالینی و درمرحله دکتری تخصصی روانشناسی می باشد. روان تحلیلگر به روش پرفسور کارل گوستاو یونگ ،نویسنده و مولانا پژوه

 • مرکز مشاوره و روانشناسی گروه همراه
 • روان شناس و روان تحلیل گر به روش پرفسور کارل گوستاو یونگ
 • ارشد روانشناسی بالینی در مقطع دکتری روانشناسی
 • عضو سازمان مشاوره و روانشناسی
 • عضو انجمن روانشناسی آمریکاAPA
 • عضو انجمن روانشناسی اتحادیه اروپا
 • عضو انجمن یونگ ونکور کانادا
 • روانشناس ،مشاور و کوچینگ گروه روانشناسی همراه تهران
 • مدرس کارگاه های شخصیت شناسی،سفر قهرمانی و ساختار روان
 • روشی که استفاده می کند باعث می شود تا فرد کهن الگوهای خود را بشاسد و سپس آنها را در فرد به تعادل برساند.
 • وی حدود دو سال است که در شهر ونکور کانادا مدرس دوره های شخصیت شناسی است.
 • محمدخرسندی برای اولین بار برای رشد کهن الگوهای روان(انواع زنان و انواع مردان)کتابی بهمین منظور تالیف کرده است.

راه‌های ارتباطی با محمد خرسندی

گفتگو با دکتر محمد خرسندی روانکاو درباره کهن الگو ها و گسست نسلی 2

گفتگو با دکتر محمد خرسندی روانکاو درباره کهن الگو ها و گسست نسلی