حاکم

حاکم

حاکم کهن الگو یی با شخصیتی تأثیرگذار است. با اقتدار، کنترل و جاه طلبی مشخص می شود و اثر خود را در جوامع و فرهنگ های سراسر جهان بر جای م...

ادامه مطلب

حامی

حامی

حامی حامی کهن الگویی است که در حالت آرمانی ، والد بی نقص و پر محبت است ، خلاق ، پرمهر ، دقیق و سرشار از توجه به رشد و پرورش استعدادها ...

ادامه مطلب

جنگجو

جنگجو

جنگجو جنگجو کهن الگوی است که شجاعت و تعهد ما را نسبت به اهدافمان می سنجد اگر این کهن الگو در ما ضعیف باشد در مقابله با مشکلات و دستیاب...

ادامه مطلب