جنگجو

جنگجو

جنگجو جنگجو کهن الگوی است که شجاعت و تعهد ما را نسبت به اهدافمان می سنجد اگر این کهن الگو در ما ضعیف باشد در مقابله با مشکلات و دستیاب...

ادامه مطلب

یتیم

یتیم

یتیم یتیم کهن الگویی است که پیرسون معتقد است که در هر کدام ما توسط همه تجربه هایی که کودک درونمان احساس می کند طرد شده، به او خیانت شد...

ادامه مطلب

معصوم

معصوم

معصوم معصوم کهن الگویی است که به ما یاد می دهد کی و چه موقع به دیگران اعتماد کنیم و کی و چه موقع به دیگران اعتماد نکنیم. کهن الگوی معص...

ادامه مطلب

سفر قهرمانی

سفر قهرمانی

در درون همه ما گنجی وجود دارد که از آن بی‌خبر هستیم، استعدادهای بالقوه‌‌ای که دستیابی به آن می‌‌تواند ما را در مسیر تحول، موفقیت و رضایت بیشتری قرار دهد. اما این استعدادهای بالقوه منابع ارزشمندی هستند که «عقده‌ها»[1] آن را دربرگرفته و اجازه بالفعل شدن به آن نمی‌دهد.«به نظر یونگ ناخودآگاه شخصی انسان عمدتا از عقده‌ها تشکیل می‌شود. عقده‌ها مجموعه‌ای از احساسات هستند که نشأت گرفته از ایده‌ها، تفکرات و تعهدات می‌باشد.»(اسنودن 1393).ی

ادامه مطلب