حاکم

حاکم

حاکم کهن الگو یی با شخصیتی تأثیرگذار است. با اقتدار، کنترل و جاه طلبی مشخص می شود و اثر خود را در جوامع و فرهنگ های سراسر جهان بر جای م...

ادامه مطلب

حامی

حامی

حامی حامی کهن الگویی است که در حالت آرمانی ، والد بی نقص و پر محبت است ، خلاق ، پرمهر ، دقیق و سرشار از توجه به رشد و پرورش استعدادها ...

ادامه مطلب

جنگجو

جنگجو

جنگجو جنگجو کهن الگوی است که شجاعت و تعهد ما را نسبت به اهدافمان می سنجد اگر این کهن الگو در ما ضعیف باشد در مقابله با مشکلات و دستیاب...

ادامه مطلب

یتیم

یتیم

یتیم یتیم کهن الگویی است که پیرسون معتقد است که در هر کدام ما توسط همه تجربه هایی که کودک درونمان احساس می کند طرد شده، به او خیانت شد...

ادامه مطلب

معصوم

معصوم

معصوم معصوم کهن الگویی است که به ما یاد می دهد کی و چه موقع به دیگران اعتماد کنیم و کی و چه موقع به دیگران اعتماد نکنیم. کهن الگوی معص...

ادامه مطلب