یتیم

یتیم

یتیم یتیم کهن الگویی است که پیرسون معتقد است که در هر کدام ما توسط همه تجربه هایی که کودک درونمان احساس می کند طرد شده، به او خیانت شد...

ادامه مطلب

سفر قهرمان به عنوان استعاره ای برای دگرگونی شخصی

سفر قهرمان به عنوان استعاره ای برای دگرگونی شخصی

از نظر فلسفی و نظری ارائه شده توسط روانشناسی یونگی و بر اساس تحقیقات گسترده اساطیری ، سفر قهرمانی منعکس کننده یک مفهوم جامع از نظریه یادگیری تحول آفرین است که بر مرکزیت احساسات در تجربه تحول شخصی تمرکز می کند. سفر قهرمانی از طریق بازتاب انتقادی از خود ، چارچوبی را فراهم می کند که افراد را در درک این نکته راهنمایی می کند که رشد و دگرگونی های شخصی غالباً با چالش و تنش همراه هستند ، اما اغلب هرچه چالش بزرگتر باشد ، تحقق فردی و رشد شخصی قابل توجه تر است.

ادامه مطلب

محمد خرسندی

ساختار شخصیت و فرآیند تحول آن

شروع روانکاوی با فروید است، فروید ساختار شاخصیت را به سه دسته نهاد، من و فرامن (سوپرالگو) تقسیم کرد، همچنین او سطوح روان را به سه سطح تقسیم کرد 1- هوشیار 2- نیمه‌هوشیار و 3- ناهشیار. این بنیان‌ها کافی بود تا رویکرد جدیدی در روان‌شناسی شکل بگیرد که بنیان‌گذار آن فروید بود، اما در حیطه روانکاوی کسانی دیگر به تکمیل این فرآیند کمک کردند و آن را کاربردی‌تر و عملیاتی نمودند. از این دست می‌توان کارل گوستاو یونگ پزشک اهل سوئیس را نام برد.

ادامه مطلب