تیپ شناسی به روشMBTI

تیپ شناسی به روشMBTI

نظریه روان تحلیلی کارل گوستاو یونگ یکی از کارکردهای ایگو (من )که انرژی روانی فرد را به دو بخش درونگرا و برونگرا تقسیم می کند. این روش به شما کمک می‌کند تا به درک و فهم بهتری از مشکلات فردی و میان فردی دست پیدا کنید

ادامه مطلب

محمد خرسندی

ضمیرناخوداگاه شخصی

یونگ با نگاهی متفاوت به ناخوداگاه راه خود از فروید را جدا کرد،فروید معتقد بود ضمیرناخوداگاه انباری از مسایل انکار شده از نظر اخلاقی است.اما یونگ همه وجوه انسانی در ناخوداگاه است.روث اسنودن از پژوهشگران حوزه روانکاوی معتقد است یوگ به ضمیرناخوداگاه فراتر از فروید فکر می کرد

ادامه مطلب

«من» از ارکان خودشناسی

من مرکز اراده فردی

«من» از ساختارهای روانی است که شناخت از آن در حیطه خود آگاهی لازم و ضروری است. محمد خرسندی یونگ‌پژوه ضمن بیان این مطلب گفت: از نظر یونگ «من» مرکز میدان آگاهی است و از آنجا که شخصیت تجربی را دربرمی‌گیرد، فاعل هر کنش آگاهانه‌ی شخصی است.

ادامه مطلب