شناسایی سایه

پس اولين قدم در شناسايي سايه ، پذيرفتن آن است. بايد بپذيريم  که به عنوان يك انسان داراي ويژگي هاي مثبت و منفي هستيم و از داشتن آن ها احساس شرم  یا خجلت نكنيم. اكنون به چند سئوال زير پاسخ دهيد،

ادامه مطلب

سایه

سایه

سایه عموما به‌صورت یک فرد همجنس نفرت‌انگیز ناشناس در رویا ظاهر می‌شود. یونگ مثال می‌زند یک زنی در رویاش یک زن بسیار کثیف با احساس روسپی در رویای خودش دید. و چنین زنی سایه‌ی آن فرد است.

ادامه مطلب