تیپ شناسی به روشMBTI

تیپ شناسی به روشMBTI

نظریه روان تحلیلی کارل گوستاو یونگ یکی از کارکردهای ایگو (من )که انرژی روانی فرد را به دو بخش درونگرا و برونگرا تقسیم می کند. این روش به شما کمک می‌کند تا به درک و فهم بهتری از مشکلات فردی و میان فردی دست پیدا کنید

ادامه مطلب

درون گرای حسی تفکری ملاحظه کننده

درون گرای حسی تفکری ملاحظه کننده( ادراکی) آنها افرادی کنجکاو، ساکت و اسرارآمیز هستند. همچنین مستقل و نیز بر اساس انتظارات دیگران رفتار نمی کنند .آنها به استقبال چالش می روند کارکرد غالب آنها تفکر است.

ادامه مطلب

درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده

درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده

 درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده از این شخصیت به عنوان فردی که متفکر در حل مسائل نبوغ خاصی دارد. این افراد به دلیل nt جز دسته دانشگراها محسوب می شود . آنها به شدت منطقی و تحلیل گر هستند در این تیپ کارکرد قالب تفکر است و کارکرد دوم کمکی اول شهود است آنها از چالش استقبال می‌کنند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. در شرایط بحرانی آرامش خود را حفظ می‌کنند .

ادامه مطلب

درون‌گرای شهودی فکری داوری کننده

درون‌گرای شهودی فکری داوری کننده

فردی که این تیپ را دارد، فردی مستقل، ایده‌پرداز، منظم، کنجکاو و فکر بزرگ و ذهنی مبتکر است . او به خوبی می تواند پروژه ها را با جزئیات به اتمام برساند. درونگرایِ شهودی ،فکری، داوری کننده بسیار هدفمند و برای کارهای روزمره و تکراری راه حل های نوآورانه و مبتکرانه ارائه می دهد .باتوجه  به مسئولیت پذیری این تیپ، فردی انتقادپذیر کنجکاو  قاطع و مصمم و به دنبال رعایت مقررات است. می‌توان از شخصیت های ژان پل سارتر، مریم میرزاخانی ،نیوتن  داروین و بابی فیشر نام برد.

ادامه مطلب

برون گرای حسی، فکری  ملاحظه کننده

فردی که estp را دارد فردی است که به استقبال خطر می‌رود و چالش را دوست دارد او فردی پر انرژی فعال گوش به زنگ ماجراجویی، تکانه ای ،متقاعد کننده و شایسته است. کاررکرد اصلی حس برونگرا ست با کارکرد کمکی متفکرانه و کارکرد خنثی، شهود درونگرا و از کمکی دوم میتوان احساس را نام برد.

ادامه مطلب

برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده

 برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده (ادراکی)

فردی آرام و پر احساس است له شهود خود اعتماد می‌کند و با هیجان و انگیزه پیش می‌رود .افرادی چون چارلز دیکنز والت دیسنی و مارک تواین را میتوان معرف این تیپ دانست.

ادامه مطلب

تیپ شخصیتی ENtp

تیپ شخصیتی ENtp

برون‌گرای شهودی تفکری ادراکی (ملاحظه کننده) این افراد جزو دسته دانشگراها محسوب می شوند. در این گروه  شهود (N)به پنداره ها و امکانات توجه دارند و تفکر (T) بر اساس منطقی و عینی, تصمیم‌گیری می‌کنند. کارکرد غالب این گروه شخصیتی شهود دست و تفکر کارکرد اول و حس کارکرد خنثی است .

ادامه مطلب