برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده

برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده

 برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده (ادراکی)

فردی آرام و پر احساس است له شهود خود اعتماد می‌کند و با هیجان و انگیزه پیش می‌رود .افرادی چون چارلز دیکنز والت دیسنی و مارک تواین را میتوان معرف این تیپ دانست.

ادامه مطلب