آزمون هرا

آزمون هرا

آزمون هرا 1-در بازیهای کودکانه ی که با دوستانم داشتم در نقش همسر بازی می ذکردم. کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی...

ادامه مطلب

آتنا

آتنا

آتنا شخصیتی برنامه ریز، استراتژیست و عقل گراست. کهن الگوی آتنا یک کهن الگوی قدرتمند برای کسانی است که در زندگی روزمره به دنبال خرد و هو...

ادامه مطلب