آتنا

آتنا

آتنا شخصیتی برنامه ریز، استراتژیست و عقل گراست. کهن الگوی آتنا یک کهن الگوی قدرتمند برای کسانی است که در زندگی روزمره به دنبال خرد و هو...

ادامه مطلب

آزمون آتنا

آزمون آتنا

آزمون آتنا آزمون آتنا آزمونی است با ده سوال که وضعیت آگاهی و عقده این کهن الگو را ارزیابی می کند . به کاملا درست4 ، به نسبتا درست 3 ، ...

ادامه مطلب

کهن الگوی آتنا

کهن الگوی آتنا

 ایزدبانوی عقل مهارت و استراتژیست کهن الگوی آتنا است دختر عزیز بابا که به سمت مردان قدرتمند می‌رود و از ارزش‌های پدرسالارانه دفاع می‌کند و فردی است که در سختی ها نق یا فریاد نمیزنند آتنا دختر عزیز کرده با با زن عاقل و مقام در اوج بحران عاطفی از درون شخصیت اولویت اصلی خودش از رابطه خوبی با مادرش نداره فاصله عاطفی و فقدان همدلی دارد

ادامه مطلب