آزمون آتنا

آزمون آتنا

آزمون آتنا آزمون آتنا آزمونی است با ده سوال که وضعیت آگاهی و عقده این کهن الگو را ارزیابی می کند . به کاملا درست4 ، به نسبتا درست 3 ، ...

ادامه مطلب