روانکاوی

روانکاوی

روانکاوی به شما کمک می کند تا وارد اعماق روان خود شوید. شما می توانید از روانکاو خوب در تهران کمک بگیرید. یکی از برجسته ترین روانکاو...

ادامه مطلب

آزمون آتنا

آزمون آتنا

آزمون آتنا آزمون آتنا آزمونی است با ده سوال که وضعیت آگاهی و عقده این کهن الگو را ارزیابی می کند . به کاملا درست4 ، به نسبتا درست 3 ، ...

ادامه مطلب

ساختار شخصیت و فرآیند تحول آن

ضمیرناخوداگاه شخصی

یونگ با نگاهی متفاوت به ناخوداگاه راه خود از فروید را جدا کرد،فروید معتقد بود ضمیرناخوداگاه انباری از مسایل انکار شده از نظر اخلاقی است.اما یونگ همه وجوه انسانی در ناخوداگاه است.روث اسنودن از پژوهشگران حوزه روانکاوی معتقد است یوگ به ضمیرناخوداگاه فراتر از فروید فکر می کرد

ادامه مطلب