آتنا

آتنا

آتنا شخصیتی برنامه ریز، استراتژیست و عقل گراست. کهن الگوی آتنا یک کهن الگوی قدرتمند برای کسانی است که در زندگی روزمره به دنبال خرد و هو...

ادامه مطلب