محمد خرسندی روانشناس

روانکاو

روانکاو به شما کمک می کند تا به عمق ضمیرناخودآگاه خود بروید و به ریشه مشکلات دست پیدا کنید. درمان روانکاوی رویکردی روان پویایی، که ت...

ادامه مطلب