درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده

درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده

 درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده از این شخصیت به عنوان فردی که متفکر در حل مسائل نبوغ خاصی دارد. این افراد به دلیل nt جز دسته دانشگراها محسوب می شود . آنها به شدت منطقی و تحلیل گر هستند در این تیپ کارکرد قالب تفکر است و کارکرد دوم کمکی اول شهود است آنها از چالش استقبال می‌کنند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. در شرایط بحرانی آرامش خود را حفظ می‌کنند .

ادامه مطلب