محمدخرسندی

کهن الگوی دیمیتر

ایزدبانوی مادری و غلات پرورش‌دهنده باربری و حاصلخیزی است التیام بخش، بخشنده و یاری دهنده است . دیمیتر کهن الگوی مادری است که نمایانگر غریزه مادری است که از طریق بارداری یا از طریق فراهم کردن تغذیه بدن روان یا معنوی برای دیگران ارضا می شود.

ادامه مطلب