محمد خرسندی روانشناس

روانکاو

روانکاو به شما کمک می کند تا به عمق ضمیرناخودآگاه خود بروید و به ریشه مشکلات دست پیدا کنید. درمان روانکاوی رویکردی روان پویایی، که ت...

ادامه مطلب

شفا از عقده

شفا از عقده

شفا از عقده شفا از عقده زمانی روی می دهد که انرزی عقده به سمت کاهشی بودن در حرکت باشد، ناخودآگاه شخصی و همچنین ناخودآگاه فردی از تع...

ادامه مطلب