آرتمیس

کهن الگوی آرتمیس

آرتمیس اسطوره شکار و ماه رقیب و خواهر آپلو دختر زئوس است دختری با پیراهن کوتاه مسلح به کمان نقره‌ای بود آرتمیس وقتی سه سال سن داشت نزد زئوس رفت و از او خواست تیر و کمان ،سگ شکاری ، پیراهن کوتاه بکارت ابدی و نیز تمام انتخاب ها توسط خودش صورت پذیرد و زئوس هم با تمام درخواست های او موافقت کرد .

ادامه مطلب