درون گرای حسی تفکری ملاحظه کننده

درون گرای حسی تفکری ملاحظه کننده( ادراکی) آنها افرادی کنجکاو، ساکت و اسرارآمیز هستند. همچنین مستقل و نیز بر اساس انتظارات دیگران رفتار نمی کنند .آنها به استقبال چالش می روند کارکرد غالب آنها تفکر است.

ادامه مطلب

درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده

درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده

 درونگرای شهودی متفکر ادراکی ملاحظه کننده از این شخصیت به عنوان فردی که متفکر در حل مسائل نبوغ خاصی دارد. این افراد به دلیل nt جز دسته دانشگراها محسوب می شود . آنها به شدت منطقی و تحلیل گر هستند در این تیپ کارکرد قالب تفکر است و کارکرد دوم کمکی اول شهود است آنها از چالش استقبال می‌کنند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند. در شرایط بحرانی آرامش خود را حفظ می‌کنند .

ادامه مطلب

درون‌گرای شهودی فکری داوری کننده

درون‌گرای شهودی فکری داوری کننده

فردی که این تیپ را دارد، فردی مستقل، ایده‌پرداز، منظم، کنجکاو و فکر بزرگ و ذهنی مبتکر است . او به خوبی می تواند پروژه ها را با جزئیات به اتمام برساند. درونگرایِ شهودی ،فکری، داوری کننده بسیار هدفمند و برای کارهای روزمره و تکراری راه حل های نوآورانه و مبتکرانه ارائه می دهد .باتوجه  به مسئولیت پذیری این تیپ، فردی انتقادپذیر کنجکاو  قاطع و مصمم و به دنبال رعایت مقررات است. می‌توان از شخصیت های ژان پل سارتر، مریم میرزاخانی ،نیوتن  داروین و بابی فیشر نام برد.

ادامه مطلب