تیپ شناسی به روشMBTI

تیپ شناسی به روشMBTI

نظریه روان تحلیلی کارل گوستاو یونگ یکی از کارکردهای ایگو (من )که انرژی روانی فرد را به دو بخش درونگرا و برونگرا تقسیم می کند. این روش به شما کمک می‌کند تا به درک و فهم بهتری از مشکلات فردی و میان فردی دست پیدا کنید

ادامه مطلب

سفر قهرمانی

سفر قهرمانی

در درون همه ما گنجی وجود دارد که از آن بی‌خبر هستیم، استعدادهای بالقوه‌‌ای که دستیابی به آن می‌‌تواند ما را در مسیر تحول، موفقیت و رضایت بیشتری قرار دهد. اما این استعدادهای بالقوه منابع ارزشمندی هستند که «عقده‌ها»[1] آن را دربرگرفته و اجازه بالفعل شدن به آن نمی‌دهد.«به نظر یونگ ناخودآگاه شخصی انسان عمدتا از عقده‌ها تشکیل می‌شود. عقده‌ها مجموعه‌ای از احساسات هستند که نشأت گرفته از ایده‌ها، تفکرات و تعهدات می‌باشد.»(اسنودن 1393).ی

ادامه مطلب