ساختار شخصیت و فرآیند تحول آن

ساختار شخصیت و فرآیند تحول آن

شروع روانکاوی با فروید است، فروید ساختار شاخصیت را به سه دسته نهاد، من و فرامن (سوپرالگو) تقسیم کرد، همچنین او سطوح روان را به سه سطح تقسیم کرد 1- هوشیار 2- نیمه‌هوشیار و 3- ناهشیار. این بنیان‌ها کافی بود تا رویکرد جدیدی در روان‌شناسی شکل بگیرد که بنیان‌گذار آن فروید بود، اما در حیطه روانکاوی کسانی دیگر به تکمیل این فرآیند کمک کردند و آن را کاربردی‌تر و عملیاتی نمودند. از این دست می‌توان کارل گوستاو یونگ پزشک اهل سوئیس را نام برد.

ادامه مطلب