حاکم

حاکم

حاکم کهن الگو یی با شخصیتی تأثیرگذار است. با اقتدار، کنترل و جاه طلبی مشخص می شود و اثر خود را در جوامع و فرهنگ های سراسر جهان بر جای م...

ادامه مطلب

روانکاوی

روانکاوی

روانکاوی به شما کمک می کند تا وارد اعماق روان خود شوید. شما می توانید از روانکاو خوب در تهران کمک بگیرید. یکی از برجسته ترین روانکاو...

ادامه مطلب

آزمون هرا

آزمون هرا

آزمون هرا 1-در بازیهای کودکانه ی که با دوستانم داشتم در نقش همسر بازی می ذکردم. کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی...

ادامه مطلب