مرکز روانشناسی مسیر درست یکی از بهترین مراکز روانشناسی در غرب تهران است.

برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده

برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده

 برونگرای شهودی, احساسی ,ملاحظه کننده (ادراکی)

فردی آرام و پر احساس است له شهود خود اعتماد می‌کند و با هیجان و انگیزه پیش می‌رود .افرادی چون چارلز دیکنز والت دیسنی و مارک تواین را میتوان معرف این تیپ دانست.

ادامه مطلب