محمد خرسندی روانشناس

روانکاو

روانکاو به شما کمک می کند تا به عمق ضمیرناخودآگاه خود بروید و به ریشه مشکلات دست پیدا کنید. درمان روانکاوی رویکردی روان پویایی، که ت...

ادامه مطلب

آزمون هرا

آزمون هرا

آزمون هرا 1-در بازیهای کودکانه ی که با دوستانم داشتم در نقش همسر بازی می ذکردم. کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی...

ادامه مطلب