آرس

کهن الگوی آرس

کهن الگوی آرس
کهن الگوی آرس

کهن الگوی آرس که رومی ها او را مارس می نامیدند ایزد جنگ بود.آرس که به سبب غیر عقلانی بودن و شوریدگی به هنگام نبرد،  از میان ۱۲ المپی کمتر از همه مورد احترام و افتخار یونانی ها بود.

او نمایانگر اتش مهار نشده برای جنگ و خونریزی بود. در مقابل رومی ها برای او در مقام آرس احترام زیادی قائل بودند و به صورت یک مرد زور مندو قوی و بیشتر اوقات با کلاه خود و سپر، نیزه و شمشیر گاهی اوقات با زره سینه و به ندرت با زره کامل برتن تصویر می شود .

کهن الگوی آرس در واکنش های شدید و پر شور و حرارت حاضراست. هنگامی که آرس در فرد حضور دارد که غلیان هیجان نوعی واکنش بدنی آنی در برمی‌انگیزد. آرس یک کهن الگوی  واکنشی است که در اینجا و اکنون عمل می کند . بدون تردید کهن الگوی آرس ،یک یک فرد را مستعد می کند که با احساسات و بدن خود در تماس باشد. آرس مظهر پرخاشگری و واکنش شتابزده به مبارزه است( بولن، ،۱۳۹۵ ترجمه ملیح وفامهر). اگرآرس  به شکل  آگاهی در فرد فعال باشد را میتوان شجاع نامید فردی با حرارت و سرشار از زندگی است او حامی دوستان و خانواده است. در رفیق بازی با مرام و معرفت است و فردی مبارز و قهرمان و یاور عدالت هست،

اما اگر در فردی به شکل عقده متبلور شود، فرد معتاد و تکانشی است او با دیگران کل کل می‌کند و به راحتی با کوچکترین مسئله زد و خورد می کند. گرفتار خشم های آنی و شدید است از او به عنوان فردی لاف زن و فاقد دوراندیشی نام می‌برند این فرد دست بزن با خلق و خوی تند و عزت نفس پایینی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *