آتنا

آزمون آتنا

آزمون آتنا
آزمون آتنا

آزمون آتنا آزمونی است با ده سوال که وضعیت آگاهی و عقده این کهن الگو را ارزیابی می کند . به کاملا درست4 ، به نسبتا درست 3 ، به کمی درست2 و به اصلا درست نمره 1 بدهید .

سوالات 1، 3 ، 5 ، 8 و 9 را با هم جمع کنید حمع این نمرات میزان برکت و آگاهی آتنا را در شما ارزیابی می کند و جمع بقه نمرات میزان عقده آتنا در شماست .

اگر نمرات بین 16 تا 20 باشد شدید و 10 تا 15 متوسط و زیر 10 ضعیف است .

1-تحصیلات عالیه و موفقیت در کار از اولویتهای مهم زندگی من است.بطور کلی داشتن دستاوردهای مهم ملاک ارزشیابی و تصمیم گیریهای من در زندگی است.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

2-احساسات در تصمیم گیرهای من هیچ نقشی ندارد و اگر احساساتی شوم توجهی به آن نمی کنم.و بطورکلی فاصله عاطفی خودم را با دیگران حفظ می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

3-برای رسیدن به اهدافم اگر لازم باشد اصول اخلاقی را به راحتی زیر پا می گذارم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

4-همیشه قبل از انجام هرکاری جوانب آن را بررسی می کنم و بعد برای انجام آن برنامه ریزی می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

5-همدلی و همدردی کردن با دیگران برایم سخت است.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

6-از اتفاقات و اخبار اطرافم به خوبی آگاه هستم و آنها را پی گیری می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

7-احساس می کنم موفقیت هایی که بدست آورده ام به خاطر تصمیمات منطقی و هوشی هست که دارم.

8-برتمام خواسته های خودم متمرکز هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

9-احساس می کنم باید اطرافیانم در کنترل من باشند.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

10-احساس می کنم همیشه حق با من است اما دیگران این را درک نمی کنند.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *