آرتمیس

آزمون آرتمیس

آزمون آرتمیس
آزمون آرتمیس

آزمون آرتمیس آزمونی است با ده سوال که وضعیت آگاهی و عقده این کهن الگو را ارزیابی می کند . به کاملا درست4 ، به نسبتا درست 3 ، به کمی درست2 و به اصلا درست نمره 1 بدهید .

سوالات 1، 3 ، 5 ، 8 و 9 را با هم جمع کنید حمع این نمرات میزان برکت و آگاهی آرتمیس را در شما ارزیابی می کند و جمع بقه نمرات میزان عقده آرتمیس در شماست .

اگر نمرات بین 16 تا 20 باشد شدید و 10 تا 15 متوسط و زیر 10 ضعیف است .

-خودم را فردی رقابت جو می دانم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

2-بردیدگاههای خود پافشاری می کنم چون می دانم حق با من است.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

3-حرفهای خودم را رک،صریح و بی پروا به زبان می آورم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

4-اگر از کسی به من آسیبی وارد شود به شدت از او انتقام می گیرم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

5-برای رسیدن به اهدافم مصمم هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

6-دیگران به من می گویند تو خیلی لج باز و یکدنده هستی.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

7-حرفهای من در عین حالی که رک هستند اما نیش دار و تلخ است.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

8-من در زندگی اصول آرمانی خودم را دارم و به آن پای بند هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

9-من خودم را فردی مستقل می دانم و تمایلی برای اتکا به دیگران برای برآورده کردن نیازهایم ندارم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

10-خلق و خوی من تند و عصبانی مزاج است و به شدت به انتفادات دیگران عکس العمل نشان می دهم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *