هرا

آزمون هرا

آزمون هرا

آزمون هرا

1-در بازیهای کودکانه ی که با دوستانم داشتم در نقش همسر بازی می ذکردم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

2-انسان فقط با ازدواج کامل می شود

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

3-نمی توان به فردی که خیانت کرده فرصت دوباره داد.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

4-افتخارمن این است که نام همسرم را با خود داشته باشم و همه با این نام مرا صدا کنند.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

5-خیانت همسر یا دوستم باعث شد که احساس کنم فاقد حمایت عاطفی پایدار هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

6-همسرم یا دوستم باید تمتم نیازهای مادی من را برآورده کند.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

7-همیشه دوست دارم در کنار همسرم در همه جا دیده شوم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

8-خوشحالی و خوشبختی من در خوشحال بودن همسرم است. این به نظر من یک زناشویی موفق می باشد.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

9-اگر به همسرم یا دوستم زنگ بزنم و تلفن او برای مدتی مشغول باشد یا جواب ندهد به شدت عصبانی می شوم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

10-از این که همسرم یا دوستم با همکاران جنس مخالفش کار می کند برایم قابل تحمل نیست.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

به کاملا درست4، به نسبتا درست3، کمی درست2، و اصلا درست نمره1 بدهید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *