پوزیدون, مقالات

آزمون پوزیدون

آزمون پوزیدون
آزمون پوزیدون

آزمون پوزیدون آزمونی است با ده سوال که وضعیت آگاهی و عقده این کهن الگو را ارزیابی می کند . به کاملا درست4 ، به نسبتا درست 3 ، به کمی درست2 و به اصلا درست نمره 1 بدهید .

سوالات 1، 3 ، 5 ، 8 و 9 را با هم جمع کنید حمع این نمرات میزان برکت و آگاهی پوزیدون را در شما ارزیابی می کند و جمع بقه نمرات میزان عقده پوزیدون در شماست .

اگر نمرات بین 16 تا 20 باشد شدید و 10 تا 15 متوسط و زیر 10 ضعیف است .

1-فردی خانواده دوست و حامی آنها که برایم در الویت هستند

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

2-در کودکی باید خواسته هایم به به سرعت برآورده می شد در غیر این صورت شروع به داد و فریاد می کردم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

3-همه به من می گویند تو آرام ، مهربان و با محبت هستی و از این که به دیگران ابراز محبت کنم لذت می برم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

4-هر کسی به من بدی کند آن را فراموش نمی کنم و هر وقت بتوانم آن را تلافی می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

5-به راحتی دیگران را درک و با آنها همدلی می کنم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

6-در روابط ، عشق جایگاه اصلی و مهمی برای من دارد.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

7-روابط سطحی را دوست ندارم در رابطه باید عمیق بود.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

8-اگر در رابطه ای مورد طرد و ترک شدن قرار بگیرم برایم غیرقابل تحمل است.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

9-در رابطه چسبنده و کنترل گر هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

10-از این که عزت نفسم پایین است در رنج هستم.

کاملا درست است         نسبتا درست است         کمی درست است          اصلا درست نیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *