عقده

زندگی تکراری یا عقده سیزیف

زندگی تکراری یا عقده سیزیف
زندگی تکراری یا عقده سیزیف

زندگی تکراری یا عقده سیزیف یکی از مهم ترین مشکلات افرادی است که در زندگی به دنبال حاشیه امن می گردند.

از همین رو هر روز فقط همان کارهای تکراری را انجام می دهند که فاقد هیجان است .

این افراد گرفتار روزمرگی و انجام کارهایی می شوند که هیچ گونه رشد و پیشرفتی برای آنها ندارد .

که در روانشناسی یونگی به این کار فرد می گوییم دچار عقده سطزیف شده است .

سیزیف یکی از اساطیر یونانی است که مورد خشم خدایان قرار می گیرد و محکوم می شود هر روز سنگی را به بالای تپه ی غلت بدهد و وقتی به بالا می رسد سنگ بجای اول خود برمی گردد و این کار هر روزه سیزیف می شود.

این تمثیلی از افرادی است که هر روز کار تکراری را انجام می دهد بی آنکه نتیجه ی برای این افراد به همراه داشته باشد . ورنا کست در این خصوص می نویسد تجربه ی زمینی من ، در رابطه با عمل بی پایان شستن ظرفها ، این فرصت را به من داد که بتوانم میان اندیشه ای بنیادین و تصویری اسطوره ای رابطه پیدا کنم .

مقاومت من در برابر این تکرار ابدی ، هنگامی که با چهره ی اسطوره ای همذات پنداری کردم ، در سطح وسیع تری آشکار شد . من به آگاهی درونی وجودی فردی که ظاهرا تلاشی بیهوده می کرد ، دست یافته بودم(کست ، ترجمه کیهان بهمنی).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *