آتنا

کهن الگوی آتنا

کهن الگوی آتنا

کهن الگوی آتنا

دکتر محمدخرسندی

ایزدبانوی عقل مهارت و استراتژیست کهن الگوی آتنا است دختر عزیز بابا که به سمت مردان قدرتمند می‌رود و از ارزش‌های پدرسالارانه دفاع می‌کند و فردی است که در سختی ها نق یا فریاد نمی زنند.

کهن الگوی آتنا دختر عزیز کرده با با زن عاقل و مقام در اوج بحران عاطفی از درون شخصیت اولویت اصلی خودش از رابطه خوبی با مادرش نداره فاصله عاطفی و فقدان همدلی دارد در امور خانه با کفایت و اهل برنامه ریزی است و فقط برای کار زندگی می کند.

کهن الگوی آتنا به خاطر دور اندیشی و راه حل های عملی به خدابانوی عقل شهرت دارد به طور کلی انگیزه رفتاری این فرد اولویت‌های خودش است و به جای پاسخگویی به نیازهای دیگران بر خواسته‌های خود ش متمرکز است آتنا یک کهن الگوی زنان است و نشان میدهد که خوب اندیشیدن حفظ کردن آرامش خود در گرماگرم یک موقعیت عاطفی و پرورش دادن شگرد های سودمند در میان تعارض صفات چنین زنانی  است چنین زنی مانند آتنا می باشد و همچنین یک مرد عمل نمیکند آنیموس یا وجه مردانه وجودش اندیشیدن را به جای او انجام نمی دهد و به خوبی و روشنی برای خود فکر می‌کند خردمندی کهن الگوی آتنا از نوع خردمندی نیروهای همگانی در حال اعزام و از نوع یک غول تجارت است که در رقابت از دیگران پیشی می‌گیرد او در طی جنگ تروا بهترین استراتژی بود الگوی آتنا در عرصه تجاری، تحصیلی، علمی، نظامی شکوفا می‌شود زمانی که به طور فطری مانند آتنا نیستند می‌توانند این کار را از طریق تحصیل و کار پرورش دهند (بولن ترجمه غلامرضا آذری ۱۳۹۵ ).

اگر این کهن الگو در فردی به صورت آگاهی بروز کند فردی است که برای هر چیزی یک برنامه مشخص دارد اما اگر به شکل عقده در فرد بروز کند به فردی تبدیل می شود که مدام در حال کنترل کردن دیگران است به طور کلی ذهن ها تنهایی به این اجازه را نمی دهد برای فرزندان خود رویایی و خیالی باشد.

او انتظار دارند فرزندانش مطابق دستورات او عمل کنند و در زندگی بر عواطف و احساسات خود کنترل داشته باشند آتنا باهدف سخن می‌گویند و از شوخی های سطحی پرهیز می کنند اگر یک زن آتنا تایپ به هر دلیلی در زندگی خود موفق نشده باشد فشار مضاعفی به فرزندان خود می آورد که این فشار می تواند فشار مخرب و پر از اضطراب باشد به طور کلی آتنا شخصیتی است که مادری کردن را به عنوان چیزی از شما نمی شناسد و مدام از مادر خود به دلیل ضعیف بودن انتقاد می کند آتنا فردی برونگرا و متفکر است بود که از محبت زنانه ندارد اما از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است به طور کلی آنچه برای آتنا مهم از شهرت و دستاوردهای علمی و خرد است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *