دیمیتر

کهن الگوی دیمیتر

محمدخرسندی

کهن الگوی دیمیتر

کهن الگوی دیمیتر، ایزدبانوی مادری و غلات و پرورش‌دهنده باروری و حاصلخیزی است.او التیام بخش، بخشنده و یاری دهنده است .مادری است که نمایانگر غریزه مادری کردن است، که از طریق بارداری یا از طریق فراهم کردن تغذیه بدن روان یا معنوی برای دیگران ارضا می شود.

این کهن الگوی نیرومند می‌تواند مسیری را که در زندگی یک زن در پیش خواهد گرفت تحمیل کند و در زندگی او تاثیر مهمی بر دیگران داشته باشد و در صورتی که نیاز برای پرورش دادن پذیرفته نشده یا عقیم بماند می تواند او را برای افسردگی مستعد نماید.

زنی که از کهن الگوی نیرومند دیمیتر برخوردار است آرزو دارد که مادر شود یک بار که مادر شد آن را نقش ارضا کننده می‌یابد هنگامی که دیمیتر نیرومندترین کهن الگو در روان زنان است مادر بودن مهم ترین نقش و با اهمیت ترین عمل در زندگی اوست.

این کهن الگوی به عنوان مادر، زنان را برای پرورش دادن دیگران بخشنده و دهنده بودن یافتن خشنودی و رضایت به عنوان یک سرپرست و مهیا کننده برمی‌انگیزد.

بنابراین جنبه پرورش‌دهنده کهن الگوی دیمیتر می‌تواند از طریق حرفه‌ های امدادگرانه آموزش، پرستاری  مشاوره در هر شغلی که در آن یاری دادن به دیگران بخشی از نقش اوست (بولن، ترجمه غلامرضا آذری 1395).

اما اگر به شکل عقده در فردی متبلور شود می تواند به زنی خرج غمگین و کینه توز تبدیل کند در این زنان تسلط طلبی و کنترل به اوج خود می رسد آنها از دیگر را متوقف و طلبکار هستند این زنان با سرویس دادن بیش از اندازه دیگران را فلج می کنند آنها در نه گفتن ناتوان غرغرو تلخ و پرخاشگر هستند با داشتن خشم درونی به دیگران احساس گناه می دهند.

بطور کلی این کهن الگو از مهم ترین کهن الگوها برای بقا و دوام بشراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *