زئوس

کهن الگوی زئوس

کهن الگوی زئوس

کهن الگوی زئوس

محمدخرسندی

نشستن بر قله ، با قدرت و اقتدار و تسلط بر قلمرو برگزیده خویش  موقعیت ویژه زئوس است .مردانی که در زندگی واقعی نقش پادشاه کوه ها را ایفا می کنند و در آن موفق می شوند، همچون زئوس هستند. صفات شخصیتی خاص و آسیب‌پذیری‌های مشترکی دارند و الگوی زیربنایی شخصیت آنها کهن الگوی زئوس است .

عقاب و آذرخش دو نماد اصلی زئوس هستند. آنها به نحوی چشمگیر و شایسته بیانگر قاطعیت برای اقدام سریع از فاصله دور هستند که ویژگی خاص کهن الگوی زئوس است (بولن ۱۳۹۵، ترجمه ملیحه وفامهر)

اگر ویژگی های مثبت کهن الگوی زئوس در فردی بروز پیدا کند، فردی مقتدر است که با سرعت درست ترین تصمیمات را می گیرد از ویژگی های دیگر او می توان هدفمندی صراحت و تیزبینی اشاره کرد .مردان زئوسی به دنبال فکر های بزرگ تمدن‌سازی ،ثروت آفرینی و کارآفرینی هستند آنها به راحتی مدیریت امور را به دست می‌گیرند و مسئولیت کارها را برعهده می‌گیرند .

آنها افرادی کارآفرین هستند که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کنند .افرادی با ویژگی‌های زئوس به دنبال حل کردن مسائل و مشکلات هستند و به راحتی قدرت تاثیرگذاری بر دیگران دارند این افراد بلندپرواز و هوشیار به موقعیت ها هستند و به راحتی فرصت های کوچک را به فرصت های بزرگ تبدیل می کنند، اما اگر این کهن الگودر کسی ضعیف باشد از فقدان تصمیم‌گیری و عدم قاطعیت رنج می‌برد.

کهن الگوی زئوس اگر در فردی به شکل عقده فعال باشد او فردی انتقام جو و دیکتاتور است و از خود انعطاف نشان نمی‌دهد و تحت تاثیر خودخواهی های خود قرار دارد و از دیگران به عنوان مهره استفاده می‌کند تا کارهای خود را انجام دهد . فردی بی رحم و مستبد است اگر کسی موافق نظر او عمل نکند به سختی وجه ممکن را مجازات می‌کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *