نابودگر

کهن الگوی نابودگر

کهن الگوی نابودگر

کهن الگوی نابودگر بیانگر خشم سرکوب شده ای است که مانع توسعه فردی می شود و هر آن چیزی که اجازه نمی دهد شما تغییر کنید.

هدف نابودگر دگردیسی است. چرا که این کهن الگو راه را برای تولد مجدد در فرد هموار می کند. کهن الگوی نابودگر کمک می کند تا از وابستگی رها شوید.

این کهن الگو به یاد می دهد قبل از انکه بمیریم، بمیریم. یعنی رهایی از هر چیزی که اجازه رشد و بالندگی را نمی دهد.

وقتبپی که نابودگر امکان فعال شدن در روان را پیدا می کند فعال می شود، یعنی توان رها کردن موقعیت فعلی و جلوگیری از زیان بیش از پیش را می یابید.

زمانی کهفرد قربانی حوادث و شکست های متعددی شده و خواهان بازسازی مجدد زندگی خویش است. از این کهن الگو کمک می گیرد.

برای فعال سازی این کهن الگو می توانید از روانکاو خوب در تهران کمک بگیرید.

نابودگر منفی

”نمی‌توانی”، ”هیچ وقت نتوانستی” و “هرگز موفق نمی‌شوی“ از جمله کلماتی است که وقتی نابودگر منفی در شما فعال است مدام با خود تکرار می کنید.

می تواند شما را به سمت مواد یا الکل سوق دهد یا کارهای که باعث خود ویرانگری می شود.

محمد خرسندی روانشناس یونگی، عضو انجمن یونگ ونکوور و عضو انجمن روانشناسی آمریکا به عنوان متخصص سفر قهرمانی کنار شماست.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *